1 Wafalme 15 : 13 1st Kings chapter 15 verse 13

Swahili English Translation

1 Wafalme 15:13

Hata na Maaka, mamaye, akamwondolea daraja yake asiwe malkia, kwa kuwa amefanya sanamu ya kuchukiza kwa Ashera; basi Asa akaikata sanamu yake akaiteketeza penye kijito cha Kidroni.
soma Mlango wa 15

1st Kings 15:13

Also Maacah his mother he removed from being queen, because she had made an abominable image for an Asherah; and Asa cut down her image, and burnt it at the brook Kidron.