1 Wafalme 15 : 12 1st Kings chapter 15 verse 12

Swahili English Translation

1 Wafalme 15:12

Akawafukuza mahanithi katika nchi, akaziondoa sanamu zote walizozifanya baba zake.
soma Mlango wa 15

1st Kings 15:12

He put away the sodomites out of the land, and removed all the idols that his fathers had made.