1 Mambo ya Nyakati 9 : 7 1st Chronicles chapter 9 verse 7

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 9:7

Na wa wana wa Benyamini; Salu, mwana wa Meshulamu, mwana wa Hodavia, mwana wa Hasenua;
soma Mlango wa 9

1st Chronicles 9:7

Of the sons of Benjamin: Sallu the son of Meshullam, the son of Hodaviah, the son of Hassenuah,