1 Mambo ya Nyakati 9 : 5 1st Chronicles chapter 9 verse 5

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 9:5

Na wa Washiloni; Asaya, mzaliwa wa kwanza, na wanawe.
soma Mlango wa 9

1st Chronicles 9:5

Of the Shilonites: Asaiah the firstborn, and his sons.