1 Mambo ya Nyakati 9 : 37 1st Chronicles chapter 9 verse 37

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 9:37

na Gedori, na Ahio, na Zekaria, na Miklothi.
soma Mlango wa 9

1st Chronicles 9:37

and Gedor, and Ahio, and Zechariah, and Mikloth.