1 Mambo ya Nyakati 9 : 34 1st Chronicles chapter 9 verse 34

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 9:34

Hao walikuwa wakuu wa mbari za baba zao katika Walawi, katika vizazi vyao vyote, watu wakuu; nao walikuwa wakikaa huko Yerusalemu.
soma Mlango wa 9

1st Chronicles 9:34

These were heads of fathers' [houses] of the Levites, throughout their generations, chief men: these lived at Jerusalem.