1 Mambo ya Nyakati 9 : 31 1st Chronicles chapter 9 verse 31

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 9:31

Naye Matithia, Mlawi mmojawapo, aliyekuwa mzaliwa wa kwanza wa Shalumu, Mkora, aliamaniwa kazi ya kuviangalia vitu vile vilivyookwa kaangoni.
soma Mlango wa 9

1st Chronicles 9:31

Mattithiah, one of the Levites, who was the firstborn of Shallum the Korahite, had the office of trust over the things that were baked in pans.