1 Mambo ya Nyakati 9 : 30 1st Chronicles chapter 9 verse 30

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 9:30

Na baadhi ya wana wa makuhani waliweka tayari machanganyiko ya manukato.
soma Mlango wa 9

1st Chronicles 9:30

Some of the sons of the priests prepared the confection of the spices.