1 Mambo ya Nyakati 9 : 3 1st Chronicles chapter 9 verse 3

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 9:3

Na huko Yerusalemu walikuwa wakikaa baadhi ya wana wa Yuda, na wana wa Benyamini, na wana wa Efraimu na Manase;
soma Mlango wa 9

1st Chronicles 9:3

In Jerusalem lived of the children of Judah, and of the children of Benjamin, and of the children of Ephraim and Manasseh: