1 Mambo ya Nyakati 9 : 26 1st Chronicles chapter 9 verse 26

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 9:26

kwa maana wale wangojezi wanne, waliokuwa wakuu, nao ni Walawi, walikuwa na kazi ya kuamaniwa, tena walikuwa juu ya vyumba na juu ya hazina katika nyumba ya Mungu.
soma Mlango wa 9

1st Chronicles 9:26

for the four chief porters, who were Levites, were in an office of trust, and were over the chambers and over the treasuries in the house of God.