1 Mambo ya Nyakati 9 : 20 1st Chronicles chapter 9 verse 20

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 9:20

naye Finehasi, mwana wa Eleazari, alikuwa mkuu wao hapo zamani, naye Bwana alikuwa pamoja naye.
soma Mlango wa 9

1st Chronicles 9:20

Phinehas the son of Eleazar was ruler over them in time past, [and] Yahweh was with him.