1 Mambo ya Nyakati 9 : 15 1st Chronicles chapter 9 verse 15

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 9:15

na Bakbakari, na Hereshi, na Galali, na Matania, mwana wa Mika, mwana wa Zikri, mwana wa Asafu;
soma Mlango wa 9

1st Chronicles 9:15

and Bakbakkar, Heresh, and Galal, and Mattaniah the son of Mica, the son of Zichri, the son of Asaph,