1 Mambo ya Nyakati 9 : 14 1st Chronicles chapter 9 verse 14

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 9:14

Na katika Walawi; Shemaya, mwana wa Hashubu, mwana wa Azrikamu, mwana wa Hashabia, wa wana wa Merari;
soma Mlango wa 9

1st Chronicles 9:14

Of the Levites: Shemaiah the son of Hasshub, the son of Azrikam, the son of Hashabiah, of the sons of Merari;