1 Mambo ya Nyakati 9 : 12 1st Chronicles chapter 9 verse 12

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 9:12

na Adaya, mwana wa Yerohamu, mwana wa Pashuri, mwana wa Malkiya; na Maasai, mwana wa Adieli, mwana wa Yazera, mwana wa Meshulamu, mwana wa Meshilemithi, mwana wa Imeri;
soma Mlango wa 9

1st Chronicles 9:12

and Adaiah the son of Jeroham, the son of Pashhur, the son of Malchijah, and Maasai the son of Adiel, the son of Jahzerah, the son of Meshullam, the son of Meshillemith, the son of Immer;