1 Mambo ya Nyakati 9 : 10 1st Chronicles chapter 9 verse 10

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 9:10

Na katika makuhani; Yedaya, na Yehoyaribu, na Yakini;
soma Mlango wa 9

1st Chronicles 9:10

Of the priests: Jedaiah, and Jehoiarib, Jachin,