1 Mambo ya Nyakati 2 : 9 1st Chronicles chapter 2 verse 9

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 2:9

Tena wana wa Hesroni aliozaliwa; Yerameeli, na Ramu, na Kalebu.
soma Mlango wa 2

1st Chronicles 2:9

The sons also of Hezron, who were born to him: Jerahmeel, and Ram, and Chelubai.