1 Mambo ya Nyakati 2 : 7 1st Chronicles chapter 2 verse 7

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 2:7

Na wana wa Karmi; Akani, yule mwenye kutaabisha Israeli, aliyekosa katika kitu kilichowekwa wakfu.
soma Mlango wa 2

1st Chronicles 2:7

The sons of Carmi: Achar, the troubler of Israel, who committed a trespass in the devoted thing.