1 Mambo ya Nyakati 2 : 6 1st Chronicles chapter 2 verse 6

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 2:6

Na wana wa Zera; Zabdi, na Ethani, na Hemani, na Kalkoli, na Darda; hao wote ni watano.
soma Mlango wa 2

1st Chronicles 2:6

The sons of Zerah: Zimri, and Ethan, and Heman, and Calcol, and Dara; five of them in all.