1 Mambo ya Nyakati 2 : 55 1st Chronicles chapter 2 verse 55

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 2:55

Na jamaa za waandishi waliokaa Yabesi; Watirathi, na Washimeathi, na Wasukathi. Hao ndio Wakeni, waliotoka kwake Hamathi, babaye mbari ya Rekabu.
soma Mlango wa 2

1st Chronicles 2:55

The families of scribes who lived at Jabez: the Tirathites, the Shimeathites, the Sucathites. These are the Kenites who came of Hammath, the father of the house of Rechab.