1 Mambo ya Nyakati 2 : 51 1st Chronicles chapter 2 verse 51

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 2:51

Salma, babaye Bethlehemu; na Harefu, babaye Beth-gaderi.
soma Mlango wa 2

1st Chronicles 2:51

Salma the father of Bethlehem, Hareph the father of Beth Gader.