1 Mambo ya Nyakati 2 : 49 1st Chronicles chapter 2 verse 49

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 2:49

Tena akamzaa Shaafu, babaye Madmana; na Sheva babaye Makbena; na babaye Gibea; naye binti Kalebu alikuwa Aksa.
soma Mlango wa 2

1st Chronicles 2:49

She bore also Shaaph the father of Madmannah, Sheva the father of Machbena, and the father of Gibea; and the daughter of Caleb was Achsah.