1 Mambo ya Nyakati 2 : 47 1st Chronicles chapter 2 verse 47

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 2:47

Na wana wa Yadai; Regemu, na Yothamu, na Geshani, na Peleti, na Efa, na Shaafu.
soma Mlango wa 2

1st Chronicles 2:47

The sons of Jahdai: Regem, and Jothan, and Geshan, and Pelet, and Ephah, and Shaaph.