1 Mambo ya Nyakati 2 : 40 1st Chronicles chapter 2 verse 40

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 2:40

na Eleasa akamzaa Sismai; na Sismai akamzaa Shalumu;
soma Mlango wa 2

1st Chronicles 2:40

and Eleasah became the father of Sismai, and Sismai became the father of Shallum,