1 Mambo ya Nyakati 2 : 4 1st Chronicles chapter 2 verse 4

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 2:4

Na Tamari, mkwewe, akamzalia Peresi, na Zera. Wana wote wa Yuda ni watano.
soma Mlango wa 2

1st Chronicles 2:4

Tamar his daughter-in-law bore him Perez and Zerah. All the sons of Judah were five.