1 Mambo ya Nyakati 2 : 39 1st Chronicles chapter 2 verse 39

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 2:39

na Azaria akamzaa Helesi; na Helesi akamzaa Eleasa
soma Mlango wa 2

1st Chronicles 2:39

and Azariah became the father of Helez, and Helez became the father of Eleasah,