1 Mambo ya Nyakati 2 : 37 1st Chronicles chapter 2 verse 37

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 2:37

na Zabadi akamzaa Eflali; na Eflali akamzaa Obedi;
soma Mlango wa 2

1st Chronicles 2:37

and Zabad became the father of Ephlal, and Ephlal became the father of Obed,