1 Mambo ya Nyakati 2 : 36 1st Chronicles chapter 2 verse 36

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 2:36

Na Atai akamzaa Nathani; na Nathani akamzaa Zabadi;
soma Mlango wa 2

1st Chronicles 2:36

Attai became the father of Nathan, and Nathan became the father of Zabad,