1 Mambo ya Nyakati 2 : 31 1st Chronicles chapter 2 verse 31

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 2:31

Na wana wa Apaimu; Ishi. Na wana wa Ishi; Sheshani. Na wana wa Sheshani; Alai.
soma Mlango wa 2

1st Chronicles 2:31

The sons of Appaim: Ishi. The sons of Ishi: Sheshan. The sons of Sheshan: Ahlai.