1 Mambo ya Nyakati 2 : 30 1st Chronicles chapter 2 verse 30

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 2:30

Na wana wa Nadabu; Seledi, na Apaimu; walakini Seledi alikufa hana watoto.
soma Mlango wa 2

1st Chronicles 2:30

The sons of Nadab: Seled, and Appaim; but Seled died without children.