1 Mambo ya Nyakati 2 : 3 1st Chronicles chapter 2 verse 3

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 2:3

Wana wa Yuda; Eri, na Onani, na Shela; ambao hao watatu alizaliwa na binti Shua, Mkanaani. Naye Eri, mzaliwa wa kwanza wa Yuda, alikuwa mbaya machoni pa Bwana; naye akamwua.
soma Mlango wa 2

1st Chronicles 2:3

The sons of Judah: Er, and Onan, and Shelah; which three were born to him of Shua's daughter the Canaanitess. Er, Judah's firstborn, was wicked in the sight of Yahweh; and he killed him.