1 Mambo ya Nyakati 2 : 29 1st Chronicles chapter 2 verse 29

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 2:29

Na mkewe Abishuri aliitwa jina lake Abihaili; naye akamzalia Abani, na Molidi.
soma Mlango wa 2

1st Chronicles 2:29

The name of the wife of Abishur was Abihail; and she bore him Ahban, and Molid.