1 Mambo ya Nyakati 2 : 28 1st Chronicles chapter 2 verse 28

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 2:28

Na wana wa Onamu walikuwa Shamai, na Yada; na wana wa Shamai; Nadabu, na Abishuri.
soma Mlango wa 2

1st Chronicles 2:28

The sons of Onam were Shammai, and Jada. The sons of Shammai: Nadab, and Abishur.