1 Mambo ya Nyakati 2 : 27 1st Chronicles chapter 2 verse 27

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 2:27

Na wana wa Ramu, mzaliwa wa kwanza wa Yerameeli, walikuwa Maasi, na Yamini, na Ekeri.
soma Mlango wa 2

1st Chronicles 2:27

The sons of Ram the firstborn of Jerahmeel were Maaz, and Jamin, and Eker.