1 Mambo ya Nyakati 2 : 26 1st Chronicles chapter 2 verse 26

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 2:26

Naye Yerameeli alikuwa na mke mwingine, jina lake Atara; yeye alikuwa mamaye Onamu.
soma Mlango wa 2

1st Chronicles 2:26

Jerahmeel had another wife, whose name was Atarah; she was the mother of Onam.