1 Mambo ya Nyakati 2 : 25 1st Chronicles chapter 2 verse 25

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 2:25

Na wana wa Yerameeli, mzaliwa wa kwanza wa Hesroni, walikuwa Ramu, mzaliwa wa kwanza, na Buna, na Oreni, na Ozemu; kwa Ahiya.
soma Mlango wa 2

1st Chronicles 2:25

The sons of Jerahmeel the firstborn of Hezron were Ram the firstborn, and Bunah, and Oren, and Ozem, Ahijah.