1 Mambo ya Nyakati 2 : 24 1st Chronicles chapter 2 verse 24

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 2:24

Tena, baada ya kufa kwake Hesroni huko Kalebu-Efrata, ndipo Abia, mkewe Hesroni, alipomzalia Ashuri, babaye Teboa.
soma Mlango wa 2

1st Chronicles 2:24

After that Hezron was dead in Caleb Ephrathah, then Abijah Hezron's wife bore him Ashhur the father of Tekoa.