1 Mambo ya Nyakati 2 : 23 1st Chronicles chapter 2 verse 23

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 2:23

Na Geshuri na Aramu wakawapokonya miji ya Yairi, pamoja na Kenathi na miji yake, jumla yote miji sitini. Hao wote ni wana wa Makiri, babaye Gileadi.
soma Mlango wa 2

1st Chronicles 2:23

Geshur and Aram took the towns of Jair from them, with Kenath, and the villages of it, even sixty cities. All these were the sons of Machir the father of Gilead.