1 Mambo ya Nyakati 2 : 22 1st Chronicles chapter 2 verse 22

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 2:22

Na Segubu akamzaa Yairi, aliyekuwa mwenye miji ishirini na mitatu katika nchi ya Gileadi.
soma Mlango wa 2

1st Chronicles 2:22

Segub became the father of Jair, who had twenty-three cities in the land of Gilead.