1 Mambo ya Nyakati 2 : 20 1st Chronicles chapter 2 verse 20

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 2:20

Naye Huri akamzaa Uri; na Uri akamzaa Besaleli.
soma Mlango wa 2

1st Chronicles 2:20

Hur became the father of Uri, and Uri became the father of Bezalel.