1 Mambo ya Nyakati 2 : 19 1st Chronicles chapter 2 verse 19

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 2:19

Akafa Azuba, naye Kalebu akamtwaa Efrathi, aliyemzalia Huri.
soma Mlango wa 2

1st Chronicles 2:19

Azubah died, and Caleb took to him Ephrath, who bore him Hur.