1 Mambo ya Nyakati 2 : 17 1st Chronicles chapter 2 verse 17

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 2:17

Na Abigaili akamzaa Amasa; na babaye Amasa ni Yetheri, Mwishmaeli.
soma Mlango wa 2

1st Chronicles 2:17

Abigail bore Amasa; and the father of Amasa was Jether the Ishmaelite.