1 Mambo ya Nyakati 2 : 16 1st Chronicles chapter 2 verse 16

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 2:16

na maumbu yao ni Seruya, na Abigaili. Na wana wa Seruya walikuwa, Abishai, na Yoabu, na Asaheli; hao watatu.
soma Mlango wa 2

1st Chronicles 2:16

and their sisters were Zeruiah and Abigail. The sons of Zeruiah: Abishai, and Joab, and Asahel, three.