1 Mambo ya Nyakati 2 : 15 1st Chronicles chapter 2 verse 15

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 2:15

na wa sita Ozemu, na wa saba Daudi;
soma Mlango wa 2

1st Chronicles 2:15

Ozem the sixth, David the seventh;