1 Mambo ya Nyakati 2 : 12 1st Chronicles chapter 2 verse 12

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 2:12

na Boazi akamzaa Obedi; na Obedi akamzaa Yese;
soma Mlango wa 2

1st Chronicles 2:12

and Boaz became the father of Obed, and Obed became the father of Jesse;