1 Mambo ya Nyakati 2 : 11 1st Chronicles chapter 2 verse 11

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 2:11

na Nashoni akamzaa Salmoni; na Salmoni akamzaa Boazi;
soma Mlango wa 2

1st Chronicles 2:11

and Nahshon became the father of Salma, and Salma became the father of Boaz,