1 Mambo ya Nyakati 2 : 1 1st Chronicles chapter 2 verse 1

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 2:1

Hawa ndio wana wa Israeli; Reubeni, na Simeoni, na Lawi, na Yuda, na Isakari, na Zabuloni;
soma Mlango wa 2

1st Chronicles 2:1

These are the sons of Israel: Reuben, Simeon, Levi, and Judah, Issachar, and Zebulun,