1 Mambo ya Nyakati 17 : 8 1st Chronicles chapter 17 verse 8

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 17:8

nami nimekuwa pamoja nawe kila ulikokwenda, na kuwakatilia mbali adui zako wote mbele yako; nami nitakufanyia jina, kama jina la hao wakuu walioko duniani.
soma Mlango wa 17

1st Chronicles 17:8

and I have been with you wherever you have gone, and have cut off all your enemies from before you; and I will make you a name, like the name of the great ones who are in the earth.