1 Mambo ya Nyakati 17 : 7 1st Chronicles chapter 17 verse 7

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 17:7

Basi sasa ndivyo utakavyomwambia mtumishi wangu Daudi, Bwana wa majeshi asema hivi, Nalikutwaa katika zizi la kondoo, katika kuwaandama kondoo ili uwe mkuu juu ya watu wangu Israeli;
soma Mlango wa 17

1st Chronicles 17:7

Now therefore thus shall you tell my servant David, Thus says Yahweh of Hosts, I took you from the sheep pen, from following the sheep, that you should be prince over my people Israel: