1 Mambo ya Nyakati 17 : 6 1st Chronicles chapter 17 verse 6

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 17:6

Katika mahali mwote nilimokwenda na Israeli wote, je! Nimesema neno lo lote na mtu ye yote wa waamuzi wa Israeli, niliowaagiza kuwalisha watu wangu, nikisema, Mbona hamkunijengea nyumba ya mwerezi?
soma Mlango wa 17

1st Chronicles 17:6

In all places in which I have walked with all Israel, spoke I a word with any of the judges of Israel, whom I commanded to be shepherd of my people, saying, Why have you not built me a house of cedar?