1 Mambo ya Nyakati 17 : 5 1st Chronicles chapter 17 verse 5

Swahili English Translation

1 Mambo ya Nyakati 17:5

kwa maana sikukaa ndani ya nyumba tangu siku ile nilipowaleta Israeli huku hata leo; lakini hema kwa hema nimehamia, na maskani kwa maskani.
soma Mlango wa 17

1st Chronicles 17:5

for I have not lived in a house since the day that I brought up Israel, to this day, but have gone from tent to tent, and from [one] tent [to another].